ΠΛΟΥΤΗ

Ηδονές, πλούτη και δόξα

Ιούνιος 9, 2019 στις 20:33 μμ

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Σκέψου, αγαπητέ μου, ότι όπως είναι συναρμολογημένος απ’ όλα τα κτίσματα αυτός ό αισθητός απέραντος κόσμος, […]

Ηδονές, πλούτη, δόξα…

Ιούνιος 9, 2018 στις 22:55 μμ

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Σκέψου, αγαπητέ μου, ότι όπως είναι συναρμολογημένος απ’ όλα τα κτίσματα αυτός ό αισθητός απέραντος κόσμος, […]

Ηδονές, πλούτη, δόξα…

Ιούνιος 9, 2017 στις 22:01 μμ

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου: Σκέψου, αγαπητέ μου, ότι όπως είναι συναρμολογημένος απ’ όλα τα κτίσματα αυτός ό αισθητός απέραντος κόσμος, […]