ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Πραγματικά είναι πλούσιος ο άνθρωπος που διαθέτει πίστη

Ιούνιος 3, 2017 στις 21:12 μμ

Πραγματικά είναι πλούσιος ο άνθρωπος που διαθέτει πίστη. Πίστη στον Σωτήρα Χριστό, πίστη στην αγάπη Του, πίστη στην πρόνοιά Του. […]