ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΟΧΕΥΣΑΝ

«Πλούσιοι επτώχευσαν»

Οκτώβριος 10, 2017 στις 17:20 μμ

«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού». (μτφρ: Πλούσιοι κατάντησαν στη φτώχεια και πείνασαν, […]