ΠΥΡΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αγιο Πνεύμα: Γιατί εμφανίσθηκε με τη μορφή πύρινης γλώσσας;

Μάιος 28, 2018 στις 14:02 μμ

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ: Όταν ο Κύριος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη το Αγιο Πνεύμα εμφανίσθηκε εν είδει περιστεράς. Εμφανίσθηκε όχι για να προσθέσει […]

Γιατί το Άγιο Πνεύμα εμφανίσθηκε με τη μορφή πύρινης γλώσσας;

Ιούνιος 5, 2017 στις 16:19 μμ

Όταν ο Κύριος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη το Αγιο Πνεύμα εμφανίσθηκε εν είδει περιστεράς. Εμφανίσθηκε όχι για να προσθέσει κάτι στον […]