ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ

Ποιές είναι οι νηστείες-γιατί νηστεύουμε

Ιούνιος 12, 2017 στις 17:20 μμ

Η νηστεία αδελφέ είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη και η πιο παλιά από όλες. Την έδωσε στούς πρωτοπλάστους μέσα […]