ΠΕΡΙ ΗΣΥΧΙΑΣ

Περί Ησυχίας

25 Ιανουαρίου, 2018 στις 23:37 μμ

Αββά Αμμωνά Γνωρίζετε βέβαια αγαπητοί μου αδελφοί, ότι από τότε πού έγινε η παράβασις των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί η ψυχή […]