ΠΕΝΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

Ποια είναι τα πέντε βασικά στάδια της πίστης;

Νοέμβριος 17, 2016 στις 14:37 μμ

Τα πέντε βασικά σταδία πίστης: Α) οι οπαδοί του Κακού (σατανιστές κ.τ.λ.), Β) οι άθεοι υλιστές – εγωλάτρες, Γ) οι […]