ΠΑΤΡΑ ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ

Σε Αθήνα και Πάτρα από το 2018 τα πρώτα αποτεφρωτήρια

Αύγουστος 4, 2017 στις 20:15 μμ

Η Αθήνα και Πάτρα θα είναι οι πρώτες πόλεις της χώρας όπου θα κατασκευαστούν αποτεφρωτήρια νεκρών.