Πατέρες της Εκκλησίας

Ποιοι ονομάζονται Πατέρες της Εκκλησίας;

Νοεμβρίου 26, 2016 στις 9:25 πμ

Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουμε τους αγίους διδασκάλους του χριστιανισμού, που γνώρισαν την Αλήθεια του Θεού μέσα από την εμπειρία της […]