Π Ανδρέας Αγαθοκλέους: Το τέλος του κόσμου

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους: Το τέλος του κόσμου

Μάιος 1, 2017 στις 15:57 μμ

  π. Ανδρέα Αγαθοκλέους: Ο Γέροντας Γαλακτίων Ιλλίε (1882 – 1946) της μονής Συχαστρίας στη Ρουμανία συνάντησε στο δάσος ένα […]