ΟΣΙΟΣ ΣΤΑΡΕΤΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ

Τί κάνεις εδώ, πάτερ; Κοιτάζω το νερό!

Ιανουάριος 13, 2018 στις 22:43 μμ

Από διηγήσεις του Οσίου Στάρετς Βαρσανούφιου Δόκιμος ακόμα, μια καλοκαιριάτικη νύχτα περπατούσα ανάμεσα στους κήπους της Σκήτης. Μόνος με μόνο […]

Τί κάνεις εδώ, πάτερ; Κοιτάζω τον νερό!

Ιανουάριος 13, 2017 στις 17:20 μμ

από διηγήσεις του Οσίου Στάρετς Βαρσανούφιου Δόκιμος ακόμα, μια καλοκαιριάτικη νύχτα περπατούσα ανάμεσα στους κήπους της Σκήτης. Μόνος με μόνο […]