ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΘΑΥΜΑ

Ενα από τα πολλά υπέροχα θαύματα του Οσίου Παταπίου

Δεκέμβριος 8, 2018 στις 15:20 μμ

Μεταστροφή «καθολικής» που εζήτησε μόνη να λάβει το Ορθόδοξο Βάπτισμα, έπειτα από απώθηση και έλεγχο του Οσίου, καθώς πλησίαζε να […]