νεοβουδιστική οργάνωση

Η Αrigatou και το Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά

Ιανουάριος 4, 2017 στις 10:53 πμ

 «Έτσι, ως “βελτίωση” του εν λόγω Προγράμματος φαίνεται να εννοείται η απάλειψη των εξόφθαλμων λαθών, χωρίς να θιγεί η διαθρησκειακή […]