ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Η Μότορ Όιλ αναλαμβάνει την αποκατάσταση του Λυρείου Ιδρύματος

Αύγουστος 1, 2018 στις 14:18 μμ

Στην άμεση αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το Λύρειο Παιδικό Ιδρυμα, προχωρά η «Μότορ Όιλ Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», σε συνεννόηση με […]