ΜΟΝΗ ΞΕΝΟΦΟΝΤΩΣ

Εκοιμήθη ο Μοναχός Εφραίμ Ξενοφωντινός

Σεπτέμβριος 2, 2017 στις 22:44 μμ

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης 31ης Αὐγούστου 2017 ἀναχώρησε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος γιά τήν οὐράνια πατρίδα σέ ἡλικία 74 ἐτῶν […]