Μοναστήρι Παναγίας Ρέθα

Άνθιμος Αρεθιώτης, ένας άγιος που πρόσφατα ανακαλύψαμε!

Ιούνιος 6, 2017 στις 16:00 μμ

«Όστις γαρ όλον τον νόμον τηρήση, πταίση δε εν ενί, γέγονε πάντων ένοχος» (Ιάκ. β 10), σημειώνει ο θείος Ιάκωβος. […]