Μοναχός Βαρλαάμ Ξενοφωντινός

Μοναχός Βαρλαάμ Ξενοφωντινός (1886 – 17 Ιανουαρίου 1983)

Ιανουάριος 17, 2019 στις 11:45 πμ

Μοναχός Βαρλαάμ Ξενοφωντινός: Κατά κόσμον ονομαζόταν Βασίλειος Αθανασίου Ριζόγλου. Ο μακάριος αυτός Γέροντας γεννήθηκε στα Κούκλινα Στενημάχου της Α. Θράκης […]