ΜΟΝΑΧΟΣ ΡΟΥΧΑ

Τι συμβολίζουν τα ρούχα των μοναχών

Μάιος 21, 2018 στις 23:37 μμ

Φως μοναχοίς άγγελοι. Φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική Πολιτεία, είναι η ζωή κατά μίμηση των Αγγέλων, αυτή στήριξε και στηρίζει […]

Τι συμβολίζουν τα ρούχα των μοναχών

Μάιος 21, 2017 στις 20:33 μμ

Φως μοναχοίς άγγελοι. Φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική Πολιτεία, είναι η ζωή κατά μίμηση των Αγγέλων, αυτή στήριξε και στηρίζει […]