ΜΕΙΖΩΝ ΔΕ ΠΑΝΤΩΝ Η ΑΓΑΠΗ

Μείζων δε πάντων η αγάπη…

Ιούνιος 10, 2017 στις 22:34 μμ

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και […]