ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

Η Ορθοδοξία, να το ιδανικό μας

Ιανουάριος 23, 2017 στις 19:47 μμ

Του Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου (†) «Ουκ αρνησόμεθά σε, φίλη Ορθοδοξία· ου ψευσόμεθά σοι, πατροπαράδοτον σέβας· εν σοι εγεννήθημεν, εν […]

Η ελπίδα σας στο Θεό… η Προσευχή είναι πανίσχυρο όπλο

Ιανουάριος 22, 2017 στις 15:58 μμ

Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου Έχουμε μεγάλο και σκληρό αγώνα, πρέπει να νικηθούν οι δαίμονες και πρέπει να νικήσει ο χριστιανισμός.