ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

Ι.Μ. Καλαμαριάς: «Το όνομα της Μακεδονίας είναι ιερό και αδιαπραγμάτευτο»

Ιανουάριος 14, 2018 στις 12:56 μμ

«Το όνομα της Μακεδονίας για εμάς τους Μακεδόνες είναι ιερό, δεν διαπραγματεύεται, δεν πωλείται, δεν διαπομπεύεται». Με καθαρό και σαφή […]