ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ενισχύει τις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως Δημητριάδος

Ιούλιος 10, 2017 στις 19:48 μμ

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στέκεται αρωγός στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Δημητριάδος προσφόντας σημαντικές ποσότητες φαγητού.