ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Θέλουν να κάνουν τα Θρησκευτικά… προαιρετικά!

Ιανουάριος 18, 2017 στις 11:14 πμ

Δείτε το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που επεξεργάζεται η αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ για την αναμόρφωση του Λυκείου – Όλοι οι […]