ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ

Το απο-καρδιωτικό κείμενο του Αγίου Όρους για τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου

Ιούλιος 7, 2017 στις 18:51 μμ

Λυκούργος Νάνης, ιατρός Το απο-καρδιωτικό αυτό κείμενο αποφεύγει να ψηλαφήσει την οδυνηρή πληγή που επήνεγκε στο εκκλησιαστικό Σώμα η ζηζιουλείου […]