ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Λόγος περί Μετανοίας

Νοέμβριος 24, 2016 στις 17:20 μμ

Υπό Δημητρίου Π. Λυκούδη, Θεολόγου – Φιλολόγου, Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών Η μετάνοια είναι επανατοποθέτηση της ημετέρας υποστάσεως στη σφαίρα […]