ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΩΝ

Που βρίσκονται τα Λείψανα όλων των Αγίων

Νοεμβρίου 30, 2017 στις 19:47 μμ

Δείτε που βρίσκονται τα Λείψανα όλων των Αγίων της Πίστης μας όπως αναφέρονται στη μελέτη του καθηγητού Αγιολογίας Αντωνίου Μάρκου […]

Γιατί Προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα;

Ιούλιος 1, 2017 στις 21:13 μμ

Πιστεύουμε πως το σώμα του ανθρώπου, που προσλαμβάνεται στην Εκκλησία, γίνεται δοχείο της άκτιστης θείας ενέργειας, χριστοφόρο και πνευματοφόρο:

Που βρίσκονται τα Λείψανα όλων των Αγίων (συνέχεια)

Νοεμβρίου 30, 2016 στις 23:33 μμ

Η συνέχεια… Δείτε που βρίσκονται τα Λείψανα όλων των Αγίων της Πίστης μας όπως αναφέρονται στη μελέτη του καθηγητού Αγιολογίας […]

Που βρίσκονται τα Λείψανα όλων των Αγίων (συνέχεια)

Νοεμβρίου 30, 2016 στις 21:34 μμ

Η συνέχεια… Δείτε που βρίσκονται τα Λείψανα όλων των Αγίων της Πίστης μας όπως αναφέρονται στη μελέτη του καθηγητού Αγιολογίας […]

Που βρίσκονται τα Λείψανα όλων των Αγίων

Νοεμβρίου 30, 2016 στις 17:20 μμ

Δείτε που βρίσκονται τα Λείψανα όλων των Αγίων της Πίστης μας όπως αναφέρονται στη μελέτη του καθηγητού Αγιολογίας Αντωνίου Μάρκου […]