ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 2018

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Απριλίου 2018 – Κυριακή του Θωμά

Απρίλιος 15, 2018 στις 7:52 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Κ'(20) 19-31 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν […]