ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Κυριακή του Θωμά -Τι ζήτησε ο Χριστός!

Απρίλιος 14, 2018 στις 15:59 μμ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Πράξ. ε΄ 12-20 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ἰωάν. κ΄ 19-31-Μιλῆστε γιά τόν Χριστό! «Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ […]