ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Ιουλίου 2018

Ιούλιος 29, 2018 στις 7:30 πμ

Κατά Ματθαίον ΙΔ΄ 22-34-Τῶ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς […]