ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Απριλίου 2018

Απρίλιος 29, 2018 στις 8:04 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 5′(Ε) 1-15 Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. […]