ΚΟΝΑΚΙ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: Γιορτάζει το Κονάκι της Μονής Γρηγορίου στις Καρυές

14 Φεβρουαρίου, 2020 στις 11:55 πμ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: Φεβρουάριος ἒχων ἡμέρας κη’ εί δέ ἐστί βίσεκτος κθ’ ἡ ἡμέρα ἒχει ὣρας ια’ καί ἡ νύξ ὣρας […]