ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Πεντηκοστή: Η αποκατάσταση της επι-κοινωνίας!

Ιούνιος 4, 2017 στις 13:32 μμ

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ΄. Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο Ύψιστος· ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμεν, εις […]