ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Απριλίου 2017

Απρίλιος 2, 2017 στις 7:23 πμ

(Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν – Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι´ 32-45 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες […]