ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Ιουνίου 2017 (Της Πεντηκοστής)

Ιούνιος 4, 2017 στις 7:33 πμ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ζ΄ 37-52, η΄ 12 Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν […]