ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 15, 2017 στις 7:03 πμ

(Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ´ 12-19 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ […]