ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Νοεμβρίου 2016

Νοέμβριος 13, 2016 στις 7:15 πμ

(Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 25-37 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, […]