ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαρτίου 2017

Μάρτιος 12, 2017 στις 7:32 πμ

(Κυριακὴ Β’ τῶν Νηστειῶν – Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1-12 Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν […]