ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2017

Φεβρουάριος 12, 2017 στις 7:21 πμ

(Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΕ´ 11-32 Εἶπε δέ· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν […]