ΚΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κακός συλλογισμός, πονηρή σκέψη

Ιούλιος 5, 2017 στις 17:20 μμ

Εμπρός, κάμε λοιπόν τον εαυτό σου άξιο για την τόσο σεμνή νηστεία και μη διαφθείρεις με την σημερινή μέθη την […]