ΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τι είναι η ύψωση της Παναγίας;

Απρίλιος 18, 2017 στις 21:34 μμ

Όσοι έτυχε να παρευρεθείτε σε τράπεζα μίας Αγιορείτικης Μονής θα παρακολουθήσατε τη λεγομένη Ύψωση (του άρτου) της Παναγίας. Θα δώσουμε […]