υμνωδία

Η ψαλτική είναι διακόνημα

Δεκέμβριος 17, 2016 στις 17:48 μμ

Λέγει ένα τροπάριο των αίνων του γ ἤχου: «πολλάκις την υμνωδίαν εκτελών, ευρέθην την αμαρτίαν εκπληρών, τη μεν γλώττη άσματα […]