Οικουμένιος

Μεγάλη διάκριση για την Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης

Μάιος 29, 2017 στις 15:39 μμ

Ζωγραφίζοντας με απλό μολύβι ιστορία και πολιτισμό, μητέρες και πατέρες αγωνιστές της ειρήνης, ο Ειρηναίος Μουτιάμπα τιμάται με το Α΄ […]