ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ

Ιερομόναχος Χρυσόστομος Διονυσιάτης (1860-28 Σεπτεμβρίου 1933)

28 Σεπτεμβρίου, 2019 στις 11:36 πμ

Σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, κοιμήθηκε ο ιερομόναχος Χρυσόστομος Διονυσιάτης που διετέλεσε αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ιερομόναχος Χρυσόστομος Διονυσιάτης (1860-28 Σεπτεμβρίου 1933)

Ιερομόναχος Χρυσόστομος Διονυσιάτης (1860-28 Σεπτεμβρίου 1933)
28 Σεπτεμβρίου, 2018 στις 13:45 μμ

Σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, κοιμήθηκε ο ιερομόναχος που διετέλεσε αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.