γερασμένη

Συστεναγμός

Νοεμβρίου 3, 2016 στις 12:36 μμ

π. Ηλία Κουτραφούρη Πρέσβευε για όλους μας παππούλη, γιατί η κτίση όλη είναι πια γερασμένη,