ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ

Τυρινή: Ο τελετουργικός προθάλαμος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Φεβρουάριος 22, 2017 στις 16:19 μμ

του Γεώργιου Ζαραβέλα – Θεολόγου Η εβδομάδα της Τυροφάγου ή Τυρινής αποτελεί το πρόπυλο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Από […]