ΦΛΟΓΕΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ

Τίμιε πάτερ, φλόγες κολάσεως στο κορμί μου!

Μάιος 12, 2017 στις 23:36 μμ

Κάποτε νεαρός δόκιμος δοκιμάζεται σφόδρα από πειρασμούς πορνείας. Τρέχει στον πνευματικό του.