ΦΙΝΕΕΣ

Οι μικτοί γάμοι και ο Φινεές

Ιανουάριος 15, 2017 στις 20:33 μμ

Toυ Βασίλειου Ευσταθίου, Δρ. Φυσικού, πτ. ΕΚΠΑ Κ.Θεολογίας Το ιστορικό βιβλικό κείμενο που παραθέτουμε στην συνέχεια μετά των δικών μας […]