ΦΙΛΗΔΟΝΗ ΖΩΗ

Το πιο εχθρικό και βλαβερό πράγμα για το σώμα μας…

5 Δεκεμβρίου, 2019 στις 10:15 πμ

Ακολασία: «Να μην απορείς, εάν την «τρυφή» [δηλαδή πλούσια και φιλήδονη ζωή πολυφαγίας και ακολασίας] την ονόμασε «αγκάθια».