φερριτίνη

Φερριτίνη: Τι φανερώνουν οι χαμηλές και τι οι υψηλές τιμές στο αίμα

Ιούλιος 11, 2018 στις 23:10 μμ

Η φερριτίνη είναι η κύρια πρωτεΐνη αποθήκευσης σιδήρου του σώματος. Τα επίπεδα φερριτίνης στο αίμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την […]