ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 26 ΝΟΕΜΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2017

Νοέμβριος 26, 2017 στις 7:15 πμ

Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΗ’ (18) 18-27 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον […]